Riksbanken presenterar: Cybersäkerhet
Regeringsgatan 30, 111 53 Stockholm, Sverige | 20/08/2019 15:00
Välkommen till detta event där cybersäkerhet står i fokus. Kerstin af Jochnick, förste vice riksbankschef, pratar om konsekvenser av den snabba digitaliseringen och hur det kan förändra finansiell infrastruktur och öka behovet av samverkan.

En liten öppen ekonomi som den svenska är väldigt beroende av vad som händer i omvärlden. Vi lever nu i en tid med påtaglig globalisering och digitalisering och för att hantera den snabba strukturomvandlingen behöver vi förbereda oss. En sådan utmaning är att betalningsmarknaden nu förändras snabbt, vilket vi ser i bland annat teknikutveckling, betalningar dygnet runt, mindre kontantanvändning och ändrade konsumentmönster. När världen digitaliseras ökar även riskerna, framförallt i form av ett ökat cyberhot. Detta ställer krav på alla aktörer i den finansiella sektorn och här krävs ökad motståndskraft mot cyberangrepp, men också bättre samordning och informationsdelning.

Moderator är Josefine Uppling, chef Public Affairs, Swedbank.

Datum Tisdagen 20 augusti, 2019
Tid Kl. 15.00 Mingel med fika
Kl. 15.30 Presentation av förste vice riksbankschef Kerstin
Kl. 16.00 Diskussion och frågestund
Kl. 16.30 Slut
Plats Swedbank, Regeringsgatan 30-32, plan 5, hisshall B
Talare
Kerstin af Jochnick
Förste vice riksbankschef
Riksbanken
Anmälan
Genom att anmäla mig till detta event, bekräftar jag att mitt deltagande är i enlighet med gällande policy och/eller uppförandekod för mitt företag.
Härmed tillåter jag att Swedbank lagrar mina personliga uppgifter ovan tills detta eventet är genomfört.
Har du frågor kan du vända dig till följande mailadress här.

Varmt välkommen!

Swedbank Makroanalys
The registration has been closed since 18/08/2019 23:59.